Žebříček hráčů | Conrad.cz
Žebříček hráčů

Kdo jsou lídři tabulky? Níže vidíte žebříček hráčů podle počtu dosažených bodů. Vyhrává prvních 30 nejlépe tipujících za celý šampionát!

CelkověZápasy ve skupináchKvalifikace o Play OffČtvrtfináleSemifináleFinále
Strana: 1 2
PořadíJménoPořadíJméno
301.
calicojack 
Počet bodů: 23
449.
Zdendrle 
Počet bodů: 13
302.
petrys 
Počet bodů: 23
450.
kabir 
Počet bodů: 13
303.
krysarr 
Počet bodů: 23
451.
Háša 
Počet bodů: 13
304.
lubsvoboda 
Počet bodů: 23
452.
Jajenomja 
Počet bodů: 13
305.
mistrgo 
Počet bodů: 23
453.
Guma81 
Počet bodů: 13
306.
zefir 
Počet bodů: 23
454.
slůně 
Počet bodů: 13
307.
UglyEagle 
Počet bodů: 23
455.
marvlada77 
Počet bodů: 13
308.
TONO 
Počet bodů: 23
456.
l1b0rp 
Počet bodů: 12
309.
morgan 
Počet bodů: 23
457.
vizipa@volny.cz 
Počet bodů: 12
310.
ottosson 
Počet bodů: 23
458.
pankáč 
Počet bodů: 12
311.
anakonda 
Počet bodů: 23
459.
propet 
Počet bodů: 12
312.
lojza 
Počet bodů: 23
460.
Boban 
Počet bodů: 12
313.
jikok 
Počet bodů: 23
461.
Lejsa 
Počet bodů: 12
314.
walli07 
Počet bodů: 23
462.
Elmatador 
Počet bodů: 12
315.
Elza 
Počet bodů: 23
463.
speny 
Počet bodů: 11
316.
Ginger 
Počet bodů: 23
464.
starýchřestýš 
Počet bodů: 11
317.
akim1967 
Počet bodů: 23
465.
MisulMF 
Počet bodů: 11
318.
Pohádka 
Počet bodů: 23
466.
Alda 
Počet bodů: 11
319.
PetrZ 
Počet bodů: 22
467.
vit.krenek 
Počet bodů: 11
320.
smartak 
Počet bodů: 22
468.
petr 
Počet bodů: 11
321.
MILDA 007 
Počet bodů: 22
469.
Koloman456 
Počet bodů: 11
322.
maminka159 
Počet bodů: 22
470.
BAGOUN 
Počet bodů: 10
323.
Márty 
Počet bodů: 22
471.
Kubistha2010 
Počet bodů: 10
324.
mikb 
Počet bodů: 22
472.
Balage 
Počet bodů: 10
325.
jaca 
Počet bodů: 22
473.
Bassman 
Počet bodů: 10
326.
est 
Počet bodů: 22
474.
Antonio 
Počet bodů: 10
327.
jirkasv 
Počet bodů: 22
475.
jajuda 
Počet bodů: 10
328.
Bruce 
Počet bodů: 22
476.
Albi 
Počet bodů: 10
329.
karelvovsik@seznam.cz 
Počet bodů: 22
477.
Gabinka 
Počet bodů: 9
330.
Fred 
Počet bodů: 22
478.
Ludmila335 
Počet bodů: 9
331.
fanys 
Počet bodů: 22
479.
Igoras 
Počet bodů: 9
332.
sponsor53 
Počet bodů: 22
480.
tatkaf 
Počet bodů: 9
333.
jana49 
Počet bodů: 22
481.
pokuston 
Počet bodů: 9
334.
Pjop 
Počet bodů: 22
482.
stefan 
Počet bodů: 9
335.
Bendy 
Počet bodů: 22
483.
steli 
Počet bodů: 9
336.
Juratwin 
Počet bodů: 22
484.
Hinick 
Počet bodů: 8
337.
koldamar 
Počet bodů: 22
485.
Bury 
Počet bodů: 8
338.
cannondalle 
Počet bodů: 22
486.
lamasal 
Počet bodů: 8
339.
JRD 
Počet bodů: 22
487.
Karvinier 
Počet bodů: 8
340.
kveta156 
Počet bodů: 21
488.
osskar 
Počet bodů: 8
341.
sirfrog 
Počet bodů: 21
489.
Beran68 
Počet bodů: 8
342.
miriamgo 
Počet bodů: 21
490.
roko 
Počet bodů: 8
343.
sargo 
Počet bodů: 21
491.
mmaza 
Počet bodů: 8
344.
kájík 
Počet bodů: 21
492.
Hup 
Počet bodů: 8
345.
Jack 
Počet bodů: 21
493.
bubu1313 
Počet bodů: 8
346.
Petho 
Počet bodů: 21
494.
Milziki 
Počet bodů: 8
347.
marekp 
Počet bodů: 21
495.
Honza88 
Počet bodů: 7
348.
Valdez61 
Počet bodů: 21
496.
panveron 
Počet bodů: 7
349.
Tata 
Počet bodů: 21
497.
Jasek1998 
Počet bodů: 7
350.
zazrak 
Počet bodů: 21
498.
ozomaza 
Počet bodů: 7
351.
ales007 
Počet bodů: 21
499.
madox 
Počet bodů: 7
352.
technik 
Počet bodů: 21
500.
nlb 
Počet bodů: 7
353.
cool wool 
Počet bodů: 21
501.
pankyt21 
Počet bodů: 7
354.
ladislavk 
Počet bodů: 21
502.
Hary 
Počet bodů: 7
355.
Petar69 
Počet bodů: 21
503.
voldemort1986 
Počet bodů: 6
356.
corela 
Počet bodů: 21
504.
Milda 
Počet bodů: 6
357.
dexter1105 
Počet bodů: 21
505.
xydenis 
Počet bodů: 6
358.
iveta 
Počet bodů: 20
506.
tatanka 
Počet bodů: 6
359.
Pavadam 
Počet bodů: 20
507.
PIDA-1 
Počet bodů: 6
360.
ruffles 
Počet bodů: 20
508.
Marten 
Počet bodů: 6
361.
lejzr 
Počet bodů: 20
509.
Filda 
Počet bodů: 6
362.
ušatý 
Počet bodů: 20
510.
lukysatran 
Počet bodů: 6
363.
Kubikula ACS 
Počet bodů: 20
511.
ferdinator2 
Počet bodů: 6
364.
Lada 
Počet bodů: 20
512.
Patrik 
Počet bodů: 6
365.
Nibiru 
Počet bodů: 20
513.
Kurri 
Počet bodů: 6
366.
Tomik90 
Počet bodů: 20
514.
NaďaK 
Počet bodů: 6
367.
kanec 
Počet bodů: 20
515.
Josefino 
Počet bodů: 6
368.
prerostlik 
Počet bodů: 20
516.
Pepyno 
Počet bodů: 6
369.
JendaK 
Počet bodů: 20
517.
Doci 
Počet bodů: 6
370.
Tomino 
Počet bodů: 20
518.
Kudrc 
Počet bodů: 6
371.
BUBUTOM 
Počet bodů: 19
519.
Skali 
Počet bodů: 6
372.
Polena 
Počet bodů: 19
520.
milankoubic 
Počet bodů: 5
373.
cerna zaba 
Počet bodů: 19
521.
ladis157 
Počet bodů: 5
374.
JohnB10 
Počet bodů: 19
522.
orfanik 
Počet bodů: 5
375.
josev 
Počet bodů: 19
523.
Steriox 
Počet bodů: 5
376.
Nordy_VH 
Počet bodů: 19
524.
Mariposita 
Počet bodů: 5
377.
Ufolog72 
Počet bodů: 19
525.
Martma 
Počet bodů: 5
378.
vlong 
Počet bodů: 19
526.
kkrysa333 
Počet bodů: 5
379.
Vyvrhel 
Počet bodů: 19
527.
dudek 
Počet bodů: 5
380.
Vlcice 
Počet bodů: 19
528.
sokol 
Počet bodů: 5
381.
neverlley 
Počet bodů: 19
529.
Benben2120 
Počet bodů: 5
382.
jirkabusta 
Počet bodů: 19
530.
eherman@seznam.cz 
Počet bodů: 5
383.
Ayrton01CZ 
Počet bodů: 19
531.
blanarovicova7 
Počet bodů: 5
384.
Fugas 
Počet bodů: 19
532.
brazdavladimir@post.cz 
Počet bodů: 5
385.
Fildaples 
Počet bodů: 19
533.
dáda 
Počet bodů: 5
386.
murina 
Počet bodů: 19
534.
tomtaxi 
Počet bodů: 5
387.
Zachy22 
Počet bodů: 19
535.
VelkyHektor 
Počet bodů: 4
388.
pepe 
Počet bodů: 19
536.
Baracuda 
Počet bodů: 4
389.
Klabzuba 
Počet bodů: 19
537.
Asgard_NR 
Počet bodů: 4
390.
Slamák 
Počet bodů: 19
538.
stone 
Počet bodů: 4
391.
Tomask 
Počet bodů: 18
539.
mira-kovar 
Počet bodů: 4
392.
guláš s osmi 
Počet bodů: 18
540.
pepus 
Počet bodů: 4
393.
Dulinek 
Počet bodů: 18
541.
Choze350 
Počet bodů: 4
394.
Kuťas 
Počet bodů: 18
542.
jozef 
Počet bodů: 4
395.
DoctorMK 
Počet bodů: 18
543.
rapra 
Počet bodů: 4
396.
TOMAS66 
Počet bodů: 18
544.
Vladan 
Počet bodů: 4
397.
pemasoft@atlas.cz 
Počet bodů: 18
545.
Polkolas 
Počet bodů: 4
398.
Hadičák 
Počet bodů: 18
546.
radek44 
Počet bodů: 4
399.
Kejml 
Počet bodů: 18
547.
nemcisek 
Počet bodů: 4
400.
elektrick1 
Počet bodů: 18
548.
nac 
Počet bodů: 4
401.
Vorvancos 
Počet bodů: 18
549.
martin.mikusek 
Počet bodů: 4
402.
chuana 
Počet bodů: 18
550.
CONR 
Počet bodů: 4
403.
Jamain 
Počet bodů: 17
551.
kotě 
Počet bodů: 4
404.
Athos 
Počet bodů: 17
552.
Benson 
Počet bodů: 4
405.
Anfisa 
Počet bodů: 17
553.
krysa333 
Počet bodů: 4
406.
tenisak 
Počet bodů: 17
554.
moravka 
Počet bodů: 4
407.
IRON1 
Počet bodů: 17
555.
Janka 
Počet bodů: 4
408.
zembino 
Počet bodů: 17
556.
Hope 
Počet bodů: 4
409.
sm22 
Počet bodů: 17
557.
kopi87 
Počet bodů: 4
410.
george 
Počet bodů: 16
558.
Pietro6464 
Počet bodů: 4
411.
rivelino6 
Počet bodů: 16
559.
geroge 
Počet bodů: 4
412.
Stony 
Počet bodů: 16
560.
Teky7 
Počet bodů: 4
413.
luckies 
Počet bodů: 16
561.
internal 
Počet bodů: 4
414.
Vencano 
Počet bodů: 16
562.
agent0010 
Počet bodů: 4
415.
SpudMurphy 
Počet bodů: 16
563.
cibulinecka 
Počet bodů: 4
416.
Soboťák 
Počet bodů: 16
564.
jarka55108 
Počet bodů: 4
417.
Rifo 
Počet bodů: 16
565.
zav 
Počet bodů: 4
418.
tomasl 
Počet bodů: 16
566.
durandal 
Počet bodů: 4
419.
IVOOS 
Počet bodů: 16
567.
Pankrác 
Počet bodů: 4
420.
Ojaojanen 
Počet bodů: 16
568.
Jarich 
Počet bodů: 4
421.
jirik50 
Počet bodů: 16
569.
larry 
Počet bodů: 4
422.
Keps 
Počet bodů: 16
570.
tommy 
Počet bodů: 4
423.
fiava 
Počet bodů: 15
571.
merunka 
Počet bodů: 4
424.
peparamp 
Počet bodů: 15
572.
besttips 
Počet bodů: 3
425.
maty 
Počet bodů: 15
573.
standa 7 
Počet bodů: 3
426.
Danek 
Počet bodů: 15
574.
Kanada 
Počet bodů: 3
427.
oldariviera 
Počet bodů: 15
575.
Vodnik77 
Počet bodů: 3
428.
Dadadan 
Počet bodů: 15
576.
hubtom 
Počet bodů: 3
429.
jirmal 
Počet bodů: 15
577.
Sat1 
Počet bodů: 3
430.
Rhodan 
Počet bodů: 15
578.
lesur 
Počet bodů: 3
431.
vilish 
Počet bodů: 15
579.
Jarda1954 
Počet bodů: 3
432.
ithx 
Počet bodů: 15
580.
spagat 
Počet bodů: 3
433.
soucek44 
Počet bodů: 15
581.
Gedžitka 
Počet bodů: 3
434.
Paul 
Počet bodů: 15
582.
jaroslav.maur@seznam.cz 
Počet bodů: 2
435.
lubas63 
Počet bodů: 14
583.
Ceprk 
Počet bodů: 2
436.
jarda 
Počet bodů: 14
584.
DoDo 
Počet bodů: 2
437.
jeca 
Počet bodů: 14
585.
marky66 
Počet bodů: 2
438.
kuki13 
Počet bodů: 14
586.
JirkaM 
Počet bodů: 2
439.
Mirka 
Počet bodů: 14
587.
Koloman 
Počet bodů: 2
440.
Frantisek 
Počet bodů: 14
588.
Iceman31 
Počet bodů: 2
441.
Travolta 
Počet bodů: 14
589.
Gajdovič 
Počet bodů: 1
442.
delkapo 
Počet bodů: 14
590.
Repuska 
Počet bodů: 1
443.
LukyS 
Počet bodů: 14
591.
Obi 
Počet bodů: 1
444.
dakaret 
Počet bodů: 14
592.
Elektronaut 
Počet bodů: 1
445.
Tapir86 
Počet bodů: 13
593.
kuba 
Počet bodů: 1
446.
Schen 
Počet bodů: 13
594.
honava 
Počet bodů: 0
447.
cotouch 
Počet bodů: 13
595.
ferdinator 
Počet bodů: 0
448.
zuzi 
Počet bodů: 13
596.
sibič 
Počet bodů: 0

Přihlášení

Uživatelské jméno
Heslo
Zaregistrovat
3. místo